Pensioenverzekering

De pensioenverzekering is een kapitaalverzekering die werkgever-werknemer-sfeer gesloten kan worden en verzekert een oudedagspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer.

Bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn bedrijven aangesloten die actief zijn in de betreffende bedrijfstak. Een bekend voorbeeld hiervan is het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, voor de overheid en het onderwijs). Bij een beroepspensioenfonds zijn mensen aangesloten die hetzelfde beroep uitoefenen, bijvoorbeeld huisartsen of notarissen. Een ondernemingspensioenfonds tenslotte is gekoppeld aan één, meestal erg grote, onderneming.

Het pensioenfonds ontvangt premie van jou en je collega’s, de deelnemers. Dit geld wordt belegd in de hoop dat het meer wordt. Als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, gaat het pensioenfonds dat geld gebruiken om je pensioenuitkeringen te betalen.

Wat is een pensioenverzekering?

Een pensioenverzekeraar int premies van de verzekerden. Deze premies worden in een grote pot gestopt en de inhoud van deze pot wordt belegd. Als je met pensioen gaat, ontvang je je uitkeringen uit deze pot.

Wat zijn de verschillen in een pensioenverzekering?

Een pensioenfonds en een pensioenverzekeraar lijken erg veel op elkaar. Voor de gemiddelde consument is er ook weinig verschil. Je betaalt premie en later ontvang je pensioen. Er is echter wel een belangrijk verschil waar je wat van kunt merken, en dat zit in de zekerheid van de hoogte van het pensioen.

Dekkingsgraad van de pensioenverzekering

Een pensioenfonds moet zorgen dat het een voldoende hoge dekkingsgraad heeft. De dekkingsgraad is gelijk aan de waarde van de beleggingen van het fonds gedeeld door de huidige waarde van de uitkeringen die het fonds in de toekomst moet gaan doen. Als je over tien jaar een uitkering van 1000 euro krijgt, dan hoeft het fonds daar nu maar bijvoorbeeld 900 euro voor te hebben. Door het rendement op de beleggingen zal dit bedrag immers nog stijgen in de komende tien jaar. De huidige waarde van de toekomstige uitkeringen zal dus lager zijn dan simpelweg de som van alle toekomstige uitkeringen. De dekkingsgraad geeft aan of er nu voldoende geld is om al in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds moet aan bepaalde eisen voldoen. Is de dekkingsgraad te laag, dan worden de pensioenen niet gecorrigeerd voor de inflatie. In extremere gevallen kan het zelfs voorkomen dat de pensioenen verlaagd worden. Je bent er dus niet zeker van dat het pensioen dat je nu krijgt, later nog zo hoog is.

Pensioen Verzekeraars

Voor pensioenverzekeraars gelden andere regels. Zij mogen de pensioenen niet verlagen. Wel mogen zij ervoor kiezen geen inflatiecorrectie toe te passen. Je pensioen neemt dan niet toe met de inflatie, maar het neemt ook niet af. Pensioenverzekeraars moeten dus de uitkeringen garanderen.

Pensioenverzekering online

Op Pensioenverzekering.org kunt u diverse pensioenverzekeringen bekijken en vergelijken! Eenvouding af te sluiten online!

Nederlandse verzekeringen
aansprakelijkheidsverzekering.biz
aansprakelijkheidsverzekering.online
aansprakelijkheidsverzekering.pro
arbeidsongeschiktheidsverzekering.biz
arbeidsongeschiktheidsverzekering.pro
auto-verzekering.online
auto-verzekering.pro
bootverzekering.biz
bootverzekering.online
bootverzekering.pro
bromfietsverzekering.online
bromfietsverzekering.pro
camperverzekering.biz
camperverzekering.online
camperverzekering.pro
caravanverzekering.biz
caravanverzekering.pro
elektrischeautoverzekering.biz
elektrischeautoverzekering.com
elektrischefietsverzekering.biz
fietsverzekering.info
fietsverzekering.online
fietsverzekering.pro
inboedelverzekering.biz
inboedelverzekering.online
inboedelverzekering.pro
levensverzekering.biz
levensverzekering.online
levensverzekering.pro
motorverzekering.biz
motorverzekering.info
oldtimerverzekering.biz
oldtimerverzekering.online
ongevallenverzekering.biz
ongevallenverzekering.online
ongevallenverzekering.pro
opstalverzekering.biz
opstalverzekering.online
opstalverzekering.pro
overlijdensrisicoverzekering.biz
overlijdensrisicoverzekering.online
overlijdensrisicoverzekering.pro
pensioenverzekering.pro
rechtsbijstandverzekering.online
rechtsbijstandverzekering.pro
reisverzekering.pro
scooterverzekering.online
scooterverzekering.pro
uitvaartverzekering.pro
verzekeringen-vergelijken.biz
verzekeringen-vergelijken.online
woonhuisverzekering.biz
woonhuisverzekering.online
woonhuisverzekering.org
woonhuisverzekering.pro